Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre vinst än väntat för Stora Enso

2019-02-01 08:37
Foto: stora enso

Skogsbolaget Stora Enso redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar en lägre än väntad justerad rörelsevinst.

Bolaget ökar utdelningen till 0,50 euro (0,41), väntat var 0,54. 

Omsättningen uppgick till 2 657 miljoner euro (2 511), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 611.


Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 271 miljoner euro (280), väntat var 320, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 10,2 procent (11,2). 

Resultatet före skatt var 315 miljoner euro (209), analytikerkonsensus 306. 

Resultatet efter skatt blev 299 miljoner euro (173). 

Resultat per aktie hamnade på 0,39 euro (0,22). 

Stora Enso föreslår 0,50 euro i utdelning (0,41), väntat 0,54.
 

Stora Enso, MEUR Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 2 657 2 611 1,8% 2 511
Rörelseresultat, ex eo 271 320 -15,3% 280
Rörelsemarginal, ex eo 10,2% 12,3%   11,2%
Resultat före skatt 315 306 2,9% 209
Nettoresultat 299     173
Resultat per aktie, EUR 0,39     0,22
Utdelning per aktie, EUR 0,50 0,54 -7,4% 0,41

Konsensusdata från Factset

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom