Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lågt oljepris kan utlösa kris i Saudiarabien

2017-07-06 14:31
Mohammed bin Salman Foto: IBL

Det låga oljepriset och det kommande tronskiftet i Saudiarabien sätter stabiliteten i landet på prov. Det menar Bitte Hammargren på Utrikespolitiska institutet.

Ett fortsatt lågt oljepris i kombination med det tronskifte som väntar skulle kunna utlösa en ny kris i Saudiarabien. Dessutom kan nedskärningar av subventioner, som landet tvingas göra, i sin tur spä på ett missnöje i landet.

Det sade Bitte Hammargren, journalist och programansvarig/redaktör, Utrikespolitiska institutet, vid ett seminarium i Visby på torsdagen anordnat av Lunds Universitet.

Enligt henne visar inte minst den pågående Qatar-konflikten att regionen präglas av en oerhörd nyckfullhet, som är farlig. Hon noterade att USA:s president Donald Trump i valrörelsen pekade ut Saudiarabien som finansiär av terrorism, men att han som president har bytt fot och ställt sig bakom den nye ledaren, som också är nyckfull, aggressiv mot Iran och underblåser sekterism.

Bitte Hammargren noterade att den nye kronprisen, Mohammed bin Salman, har många fiender.

Så länge som Trump håller fast vid Iran-avtalet tror hon inte att situationen mellan Saudiarabien och Iran riskerar att leda till ett storkrig, men det finns en risk för att han hamnar på ett sluttande plan som skulle kunna leda till krig.

"Vi behöver i det här läget fler som kan släcka eldar än som kan tända dem", sade Bitte Hammargren och tillade att Tysklands utrikesminister är en som försöker, och det är viktigt att EU visar att de har egenintresse av att dämpa konflikterna.

Björn Brenner, Mellanösternforskare på Försvarshögskolan, tog upp situationen i Jordanien, som i Sverige ses som en trygg utpost i en annars orolig region.

På plats är det, enligt honom, dock ett land i gungning med en stor mängd flyktingar och där det också finns problem med säkerhetsstrukturen, med utbredd korruption i delar i ledarskapet.

"Det är inget stort nu, men det finns en tendens som kan utvecklas till något större. I ett litet skikt i vissa delar av Amman är det modernt, men i andra delar av landet är det mycket mer konservativt, med ett utbildningssystem som är islamiserat", sade Björn Brenner.

Hans bedömning är att man i mer långsiktiga termer bör fokusera på utbildningssystemet i många länder. Religion och vetenskap måste separeras mycket tydligt, och kritiskt tänkande uppmuntras. Många ungdomar i arabvärlden saknar i dag dessa verktyg. Om man inte har lärt sig tänka kritiskt om sin egen religion blir det svårt att stå emot exempelvis IS-rekryterare.

Björn Brenner tror inte att det kommer att ske något stort, plötsligt, som kan skicka in Jordanien i en kris utan att den långsamma radikaliseringen som har ökat under årens lopp, tillsammans med flyktingsituationen och utarmad social situation leder utvecklingen åt helt fel håll.

"Vi har djupa problem inne i Jordanien", sade han och tillade att flyktingsituationen är ett gigantiskt problem, och då inte minst att respektive regim inte vill acceptera flyktingarna och ger dem inte arbetstillstånd.

Leif Stenberg, Forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, lyfte fram att länderna i Mellanöstern har många saker gemensamt, som att cirka hälften av befolkningen är under 25 år, att det handlar om auktoritära stater och att det är ett stort gap mellan de styrande och folket. Han betonade samtidigt att kritiken av statsmakterna fortgår, trots bakslagen efter arabiska våren.

Enligt Leif Stenberg är många av staterna dysfunktionella eller icke-fungerande eftersom medborgarskap inte är jämlikt. Denna fråga tror han kommer att växa i betydelse framöver.

"Jag tror inte arabiska våren är slut, jag tror att den kommer att vakna till liv igen", sade han och noterade att värdighet var slagordet i Syrien, och medborgarfrågan viktig. Just rättsstatsfrågan ser han som mycket viktig, när det blir fred i Syrien har de möjlighet att börja från grunden.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom