Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Landet där kvinnor tjänar nästan lika bra som män

2016-05-26 08:10
Ungerns parlamentsbyggnad i Budapest. Foto: All over press

När The Economist rangordnar världens mest jämställda länder att arbeta i, hamnar Sverige högt upp. Men när det gäller lönegapet mellan könen ligger vi långt efter toppen.

Var i världen har kvinnor störst chans att behandlas likvärdigt jämfört med män på arbetsmarknaden?

För att få svar på det har tidskriften The Economist vägt samman en rad parametrar som utbildningsnivå, andel kvinnor i arbetslivet, antal kvinnliga styrelseledamöter med mera.

Allt som allt placerar sig Island i topp före Norge och därefter Sverige.

När det gäller enbart löneskillnaden mellan könen halkar Sverige ner till plats nummer 15 på listan. Landet som har det minsta lönegapet är Ungern. Här är löneskillnaden endast 3,8 procent. Det ska jämföras med snittet i OECD-länderna på 15,5 procent och Sveriges 15,1 procent. Siffrorna avser 2014.

Länderna med lägst löneklyftor

Inom parentes står lönegapet mellan könen för respektive land, i procent.

1. Ungern (3,8)

2. Nya Zeeland (5,6)

3. Belgien (5,9)

4. Norge (6,3)

5. Danmark (6,8)

6. Spanien (8,6)

7. Polen (10,6)

8. Italien (11,1)

9. Grekland (11,3)

10. Irland (12,8)

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom