Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Landshypotek Bank sänker bolåneräntor

2018-06-05 15:43
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden och sänker nu listräntorna för alla sina bolån. Nu är den bästa effektiva räntan med tre månaders bindningstid 1,09 procent.

Landshypotek Bank, som i drygt 180 år lånat ut till jord- och skogsbruk, introducerade sig i höstas även som bank för lån till hus. Redan efter några månader hade banken en utlåning till bolånekunder på över miljarden.

Nu breddar banken sitt erbjudande med fler bindningstider och för olika belåningsgrader. Listräntorna sänks för samtliga bindningstider.

– Vår satsning är långsiktig. Vi vill ge fler möjligheter att upptäcka en annorlunda bank med stor trygghet och erfarenhet, men med en särskild blick för möjligheterna i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.

– De flesta kunderna vill inte binda sin ränta på längre tid. När vi nu tar nästa steg som bolånebank så vill vi bättre möta kundernas behov och samtidigt möjliggöra för många fler att få en konkurrenskraftig ränta.

Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad. Bankens bästa effektiva ränta ligger nu på 1,09 procent.

– I vår transparenta modell vet kunden i förväg vad den får för ränta och som kund behöver du aldrig bevaka din rabatt. Vi står för trygghet och långsiktighet. Bästa räntorna ges därför till låntagare med låg belåningsgrad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom