Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Larry Summers: USA riskerar att bli en Downton Abbey-ekonomi

2014-02-19 13:54

Larry Summers, före detta finansminister i USA, menar att det finns en risk att USA blir en så kallad Downton Abbey-ekonomi om klyftan mellan den översta procenten och de övriga amerikanerna blir större.

I en artikel i Financial Times skriver Summers att den inkomst som går till de rikaste i USA har ökat kraftigt samtidigt som vanliga löner har stagnerat och familjers inkomster inte ökar i samma mån som produktiviteten.

"Den samlade effekten av denna utveckling gör att USA mycket väl kan vara på väg att bli en Downton Abbey-ekonomi. President Barack Obama gör rätt i vara bekymrad. De som fördömer honom för att han 'drar ner de rika' och deltar i oamerikansk populism saknar, för att uttrycka det artigt, historiskt perspektiv", skriver han.

Vidare skriver han att det inte räcker att identifiera de strategier som minskar ojämlikhet, utan att strategierna även måste öka inkomsterna för medelklassen samt de fattiga.

Här menar Summers att skattereformer har en viktig roll att spela. Han skriver att den nuvarande skattelagstiftningen är designad så att den reducerar ekonomisk tillväxt och gör så att de rika kan undanhålla en betydligt större del av sin inkomst från beskattning än de mindre bemedlade.

Summers menar att om kryphålen som endast gynnar de rika stängs skulle det kunna möjliggöra skattenedragningar annorstädes. Exempelvis föreslår han kallad earned income tax credit, eller EICT, vilket han tror skulle kunna höja människors inkomster och ge dem större skäl att arbeta och spara.

* EICT är en skattelättnad som består i att man vid låga inkomster subventionerar arbetsinkomsten genom att varje intjänad krona ger rätt till ett proportionellt ekonomiskt stöd från staten.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom