Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Latours vd: "Det bästa kvartalet någonsin"

2018-08-21 09:16
Jan Svensson, vd och koncernchef. Foto: Latour

Latours helägda industrirörelse fortsätter växa. Tillväxten sker både via förvärv och organiskt och samtliga affärsområden bidrar positivt.

Det framhåller Jan Svensson i halvårsrapportens vd-ord.

"Orderingången växer med hela 24 procent under andra kvartalet och faktureringen med 20 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter är tillväxten 14 procent i orderingång och 11 procent i fakturering", skriver han.

Han ser tillväxttalen "som ett bevis" på att Latours "enträgna arbete med produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagen ger god utdelning".

"Sammantaget innebär den starka tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 398 miljoner kronor (297) vilket ger en rörelsemarginal på 13,3 (12,0) procent. Den senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga finansiella mål", lägger han till.

Trots orosmomenten i omvärlden rörande handelshinder och ett uppskruvat tonläge mellan olika politiska aktörer, så upplever Latour fortfarande att det råder en stark konjunktur i de flesta marknader.

"Vi märker av vissa negativa signaler i verksamheter eller produkter som levereras till Automotivesegmentet samt en betydande tröghet i beslutsprocesserna avseende större investeringar i framförallt Nordamerika och Kina. Bilindustrin är dock inget betydande segment för oss, men det kan vara en signal som bör noteras eftersom det kan leda till följdeffekter inom andra industrisegment", fortsätter han.

Enligt Jan Svensson fortsätter "sökandet efter lämpliga bolag att addera till gruppen" med "oförminskad styrka".

Latour redovisar ett resultat efter skatt på 368 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (797). Resultatet per aktie uppgick till 0:58 kronor (1:25).

Nettoomsättningen inom industriföretagen uppgick till 2.983 miljoner kronor (2.478) medan orderingången var 3.192 miljoner kronor (2.578).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 105 kronor samt 106 kronor den 20 augusti.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom