Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ledning utan lösning

2008-11-14 15:34

Affärsvärldens Jon Åsberg om Swedbanks förtroendekris och Affärsvärldens granskning.

Kan någon vara snäll och förklara för en enkel människa varför en bank som tjänade 9 miljarder kronor på nio månader behöver göra en nyemission på 12 miljarder. För om det är så, som Swedbanks ledning hävdar, att banken är solid och att kreditförlusterna kommer att vara hanterbara, så borde det ju inte behövas någon nyemission!

Men kanske vet bankledningen något som den inte berättar. Eller kanske anar den bara något som den inte vill prata om. Som en baltisk devalvering till exempel, med stora förluster som följd. Ja, i så fall undrar man; varför just 12 miljarder? Hur vet man att det beloppet räcker för att trygga banken?

I ett stort reportagehar Birgitta Forsberg kartlagt Swedbanks hisnande förvandling från lokal svensk småspararbank till en snabbväxande regional spelare med stor riskaptit. Där framgår bland annat i ett räkneexempel att Swedbanks förluster ganska lätt skulle kunna hamna i storleksordningen 50 miljarder kronor de kommande åren. Det är ingen prognos, det ska understrykas, bara en räkneövning, men den säger något intressant om Swedbanks sårbarhet.

Och den sårbarheten har inte uppstått av en slump. Den är resultatet av en medveten strategi som arbetades fram under överinseende av bankens ordförande Carl Eric Stålberg. Strategin klubbades i styrelsen för drygt fyra år sedan och omsattes därefter i praktiken av vd Jan Lidén. Den sårbarheten är också det primära skälet till att Swedbank drabbades av en allvarlig förtroendekris för några veckor sedan med kundflykt och våldsamma kursras som följd. Ansvaret för det vilar tungt på Stålberg och Lidén.

Affärsvärldens historiesyn tycks inte delas av Swedbanks högsta ledning som har fått tillfälle att läsa och kommentera artikeln före publiceringen. ”They are not amused”, kan man nog säga med en underdrift lånad från drottning Victoria.

Och den inställningen föder faktiskt ytterligare en fråga att fundera över: Kan det finnas problemlösning utan probleminsikt? Det kanske inte räcker med en nyemission, oavsett om den är på 5, 12 eller 20 miljarder.

Jon Åsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom