Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lehman-lån miljardrisk för Swedbank

2008-09-16 08:17

Swedbanks exponering mot Lehman Brothers är totalt drygt 9 miljarder. Merparten gäller kreditinstrument garanterade av pantsatta fastigheter.

UPPDATERAD. Kreditoron slår hårt mot Swedbank på tisdagsmorgonen. Aktien föll med över 8 procent som mest och var nere och nosade på 98-kronorsnivån. Det är den lägsta noteringen sedan 2003. Aktien har tappat 65 procent sedan toppen i januari 2007.

Orsaken är nya uppgifter som Swedbanks exponering mot Lehman Brothers. SEB och Handelsbanken meddelade igår att de båda bankerna riskerar flera hundra miljoner kronor efter Lehmans krasch.

Konkurrenten Swedbank har ett mer svårtolkat läge. Bankens exponering mot Lehman som saknar säkerhet uppgår till 202 miljoner kronor. Det rör sig om 80 miljoner kronor i form av derivat och 122 miljoner kronor i form av obligationer, allt enligt ett pressmeddelande.

Mer komplicerat är en investering i kreditinstrument på 1,35 miljarder dollar, drygt 9 miljarder kronor. Swedbank kallar denna exponering för "säkerställd".

Enligt den information som Swedbank lämnar i pressmeddelandet rör det sig om en någon form av instrument kopplade till amerikanska fastighetskrediter.

"Säkerheten består av en pool av 70 låntagare avseende fastighetskrediter" ... "Säkerheterna består av olika typer av fastigheter med god geografisk spridning i USA", skriver Swedbank.

Vidare meddelar banken "att något reserveringsbehov inte föreligger och någon forcerad avyttring av dessa innehav inte kommer att ske. För att säkerhetens värde ska understiga lånebeloppet förutsätts ett prisfall på underliggande fastigheters värde med ca 30 procent från idag."

Swedbank meddelar att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till ett eventuellt nedskrivningsbehov rörande derivat och obligationer.

Vid en telefonkonferens på tisdagsförmiddagen meddelade Swedbank att de underliggande panterna gäller kommersiella fastigheter på olika platser i USA. Enligt Swedbank så finns det inga problem med låntagarna i nuläget.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom