Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Leif Östling levererar

2008-07-25 12:19

Leif Östlings Scania redovisar ett klart bättre resultat än väntat i andra kvartalet. På börsen belönas aktien med en uppgång.

Scania redovisar ett resultat före skatt på 4.247 miljoner kronor för årets andra kvartal (2.895).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 3.443 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning. Resultatet före skatt var därmed 23 procent bättre än SME:s förväntningar.

Rörelseresultatet landade på 4.031 miljoner kronor (2.851) jämfört med analytikernas snittprognos på 3.533 miljoner kronor.

Valuta påverkade totalt med 25 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året.

Intäkterna blev 23.894 miljoner kronor (20.911) och rörelsemarginalen blev därmed 16,9 procent (13,6).

Analytikernas förväntningar låg på intäkter om 23.507 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 15,0 procent.

Nettoresultatet blev 3.038 miljoner kronor (2.008), motsvarande 3:80 kronor per aktie (2:51).

Antalet levererade lastbilar och bussar under andra kvartalet uppgick till 20.508 en ökning med 2,6 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Orderingången blev samtidigt 17.029 fordon, en minskning med 23,2 procent. Enligt SME Direkt förväntades en orderingång på 17.998.

Scanias orderingång på lastbilar och busschassier uppgick till 17.029 fordon i det andra kvartalet (22.185).

Enligt SME Direkts förväntades orderingången ligga på 17.998 fordon.

Orderingången på Scanialastbilar i västra Europa minskade med 48 procent i det andra kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Scanias orderingång i centrala och östra Europa minskade med 35 procent.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom