Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Leo Vegas köper Royal Panda

2017-10-25 07:31
Foto: Leo Vegas

Leo Vegas förvärvar samtliga aktier i det maltesiska bolaget Web Investments vars koncern innehar varumärket Royal Panda. Med anledning av förvärvet har Leo Vegas styrelse justerat bolagets finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen, dagen före Leo Vegas delårsrapport för det tredje kvartalet.

Köpeskillingen uppgår till 60 miljoner euro med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 60 miljoner euro. Med anledning av förvärvet och för att kunna agera på framtida förvärvsmöjligheter har Leo Vegas tagit upp lånefinansiering om 100 miljoner euro, varav 40 miljoner euro utgör en så kallad revolving credit facililty.

Tillträde av förvärvet beräknas ske den 1 december 2017.

Den totala köpeskillingens storlek beror på huruvida vissa finansiella milstolpar uppfylls inom tolv månader efter tillträdesdagen.

Royal Panda erhåller maximal tilläggsköpeskilling om bolaget under 12 månader från tillträdet uppnår minst 50 miljoner euro i Net Gaming Revenue (NGR), ebitda på minst 15 miljoner euro, att minst 34 miljoner euro av NGR kommer från Storbritannien samt att ebitda från Storbritannien är minst 5 miljoner euro.

"Förvärvet av Royal Panda ligger i linje med Leo Vegas strategi att fortsätta växa på reglerade marknader", heter det.

Royal Panda har en egenutvecklad teknisk plattform med fokus på casino. Bolaget lanserade nyligen produktkategorin Sport. Leo Vegas bedömer lanseringen som lovande och uppger att varumärket Royal Panda fungerar väl även gentemot sportspelare.

Royal Panda har i nuläget totalt cirka 60 anställda. Huvudkontoret är beläget på Malta.

Genom förvärvet av Royal Panda kan Leo Vegas nu lämna de kortsiktiga målen för 2018 eftersom målen var fastställda utan hänsyn till större förvärv, skriver bolaget.

Leo Vegas lämnar inga prognoser för framtiden, men har kvar följande långsiktiga mål:

* Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknadens

* Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent, med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår

* Att dela ut minst 50 procent av vinsten

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom