Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lettland får grönt ljus för inträde i euron

2013-07-09 11:53

EU:s finansministrar beslöt på tisdagen att godkänna Lettlands inträde i euron från den 1 januari.

Den slutliga konverteringskursen blir den väntade, den nuvarande knytningen mot euron: 0:702804 lats per euro.

Det tillkännagav Lettlands premiärminister Valdis Dombrovskis vid en presskonferens under ekofinmötet på tisdagen.

Han sade att euron kommer att innebära lägre räntor, minskade växlingskostnader och ökade utländska investeringar i landet, vilket skedde i Estland vid eurointräde.

Lettlands finansminister Andris Vilks sade vid samma presskonferens att landet har nått väldigt långt för att ta sig ur den djupa krisen för landet för några år sedan.

"Vi agerade snabbt och genomförde mer av budgetsaneringar än vad som förväntades. Därför kom vi snabbt ut ur krisen och har en hög tillväxt nu", sade han.

Valdis Dombrovskis sade att även om en majoritet av befolkningen nu motsätter sig eurointrädet så väntade han sig att inställningen skulle ändras till januari.

Regeringen kommer att förklara att eurokrisen inte handlar om en kris för euron, och att latsen redan är knuten till euron.

"Nu ska vi koncentrera oss på att förklara hur övergången ska gå till i praktiken. Det har förekommit spekulation om att en annan växelkurs skulle användas, trots regeringens försäkringar. Nu har ekofins beslut undanröjt detta tvivel för allmänheten", sade Valdis Dombrovskis.

Andris Vilks sade att Lettland kommer att fortsätta att hålla sig till EMU:s inträdeskrav, med lågt budgetunderskott och en inflatoin på 2-2,5 procent under åren 2014-2016.

Valdis Dombrovskis medgav att EU-kommissionen har uppmanat Lettland att fortsätta övervaka utländska medborgares insättningar i landets banker, detta mot bakgrund av Cyperns bankkris.

"Vi är beredda att göra det. Men den lettiska banksektorn är relativt liten", sade han.

Före krisen uppgick Cyperns banksektor till 700-800 procent av BNP. EU:s genomsnitt är omkring 360 procent, medan Lettlands är mindre än 130 procent.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom