Lifco höjer utdelningen

2016-02-22 11:29 Affärsvärlden SIX
Industrimannen Carl Bennet Foto: Fredrik Persson/TT

Lifco redovisar ett resultat före skatt på 288 miljoner kronor (152) för det fjärde kvartalet 2015.

Bruttoresultatet blev 848 miljoner (724).

Ebita, rörelseresultatet före nedskrivningar, blev 323 miljoner (273), motsvarande en ebita-marginal på 15,2 procent (14,4).

Rörelseresultatet (ebit) blev 299 miljoner (164).

Resultatet efter skatt blev 238 miljoner kronor (111), motsvarande 2,58 kronor per aktie efter utspädning (1,20).

Nettoomsättningen uppgick till 2.121 miljoner kronor (1.901), en tillväxt om +11,6 procent mot samma kvartal i fjol. Det organiska tillväxtbidraget var här +4,2 procentenheter (+3,9).

Koncernens kassaflöde från löpande verksamhet var +338 miljoner (+116).

Fördelat på affärsområden hade Dental en nettoomsättningstillväxt på +0,4 procent (+20,1) och en ebita-marginal på 17,9 procent (16,3).

Demolition & Tools nettoomsättningstillväxt var +22,8 procent (+12,9) medan affärsområdets ebita-marginal kom in på 28,2 procent (25,9).

Och inom Systems Solutions var nettoomsättningstillväxten +21,6 procent (+4,7) och ebita-marginalen 7,7 procent (8,5).

Utdelningsförslaget för 2015 är 3 kronor per aktie (2,60).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom