Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Lika stort som Losec”

2019-02-20 18:00

Henrik Rhenman, som förvaltar Rhenman Healthcare Equity L/S, diskuterar bland annat bioteknik, Astra Zeneca och ihållande trender.

Ni är en global hedgefond som tar långa och korta positioner i noterade bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn, med tonvikt på USA där 70 procent av investeringarna finns. Varför detta fokus på USA?

– Att ha tonvikten mot USA är en bra approximation av var industrin är. Den är väldigt dominerad av USA, men det är också ett resultat av aktieurvalet. Vi vill ha små och mellanstora bolag med hög grad av innovation och snabbväxande produkter.

Samtidigt kommer många nya bolag till börsen världen över?

– Ja, trenden är att industrin globaliseras, men bolagen i Sverige och Norden är ganska tidiga och enbenta. I USA får man en helt annan bredd och djup. Inte sällan har tidiga bolag flera miljarder kronor i kassan, vilket innebär att de kan fatta mer långsiktiga och strategiskt riktiga beslut och därmed uppnå högre värdeskapande på sikt.

Ni gör era investeringar i fyra delsektorer: bioteknik, läkemedel, medicinteknik och service. Tidigare var fördelningen ungefär 40 procent bioteknik, 25 procent läkemedel och drygt 15 procent vardera inom medicinteknik och service. Nu är det lite mindre bioteknik, mer medicinteknik och service – varför?

– Bioteknik är volatilt, så där har vi dragit ner exponeringen lite. De fyra största innehaven just nu är servicebolag – så kallade managed care-bolag – i praktiken sjukförsäkringsbolag. De är Cigna, apotekskedjan CVS, som snart också har en försäkringsdel genom ett förvärv, och United Health – det största försäkringsbolaget i världen. Vårt fjärde största innehav är amerikanska Humana, som fokuserar på sjukvård för äldre. Gemensamt är att de har säker intjäning, jättebra kassaflöden och får betalt för sjukvård de förmedlar genom sina försäkringar. Bra it-system är deras största enskilda investeringsbehov, och de är välinvesterade i dessa. Generellt har det blivit viktigare att prioritera i sjukvårdsbehoven eftersom man i USA snart når en övre gräns för vad sjukvård får kosta. Försäkringsbolagen blir därmed viktiga gatekeepers, därtill mycket lönsamma.

Danska Genmab är ett av era innehav. Vad är caset där?

– Genmab är kanske Nordens största bioteknikbolag. Det växer snabbt och har en väldigt bra produkt inom en blodcancer, multipel myelom. Bolaget räknar med att produkten kommer att sälja för 10 miljarder dollar, i samma härad som Losec och Nexium en gång sålde för. De är förstås konkurrensutsatta som många produkter inom olika typer av cancer blir, men nya läkemedel kommer oftast downstream och Genmab växer fortare än konkurrenterna.

Två trender har varit att utveckla läkemedel mot cancer och särläkemedel, så kallade orphan drugs, håller det i sig?

– Ja, och säkert i tio år till. Läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar minskade ett tag eftersom det kräver dyrbara och långa studier, kombinerat med ganska hög risk. Det innebar att många bolag slutade utveckla dessa läkemedel, vilket var sorgligt eftersom dessa sjukdomar slukar flest liv, men här kommer nu några nya bolag.

– En annan trend är läkemedel mot immunsjukdomar, ofta disparata sjukdomar, och där ser vi att bolagen prövar sig fram. Exempelvis just Genmab, som började inom cancer och har fortsatt vidare. Inom flera sådana bioteknikbolag har de ofta ett enormt kunnande om cellulära och molekylära mekanismer. Och det är så vi försöker investera, i bolag som har flera skott på mål och som har plattformsteknologier. Bolag med ett läkemedel kan vara lågt värderade och uppsidan därmed stor, men om de misslyckas förlorar man mycket pengar. Det finns också en paradox från investerarnas sida om de lyckas – då undrar man: Jaha, vad kommer härnäst?

Du har tidigare sagt att en del av Astra Zenecas vinster kommer från försäljningar av forskningsprojekt, som döljer underliggande problem samtidigt som forskningsportföljen utarmas. Vad säger du om Astra Zeneca nu?

– Efter många års utvecklande har Astra en ganska bra cancerportfölj, det är där tillväxten och värdeskapandet kommer. De har kanske hela tio år av skördetid. Men frågan är vad som kommer sen. Kanske är de lite för smala med mestadels onkologi för ett så pass stort bolag. Även stora bolag kan vara för enbenta.

Henrik Rhenman

Förvaltar: Rhenman Healthcare Equity L/S.

Utveckling i fjol: –3,5 procent i kronor.

I år: +17 procent i januari.

Förvaltat kapital: 7 miljarder kronor.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom