Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Litauens centralbank varnar Swedbank för bristande kontroll

2018-02-15 08:20

Litauens centralbank har vid en kontroll funnit brister i Swedbanks interna kontrollsystem, processer och dokumentation kopplat till att förebygga penningtvätt. Banken har därför fått en varning samt fått i uppdrag att åtgärda de identifierade bristerna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 

"Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank i sin roll som tillsynsmyndighet en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Kontrollen rörde Swedbanks arbete med att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering (AML/CTF) och avsåg perioden januari 2016 till mars 2017", framgår vidare.

 

Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet, uppger i en kommentar att banken "tar resultaten från kontrollen på stort allvar".

 

Swedbank har initierat en rad aktiviteter med syfte att förbättra de interna kontrollsystemen, säkerställa att relevant information finns kopplat till kundkännedom samt förbättra processer och rutiner. Därmed har de brister som den litauiska centralbanken pekar på delvis redan korrigerats, framgår även.

 

En varning är den lägsta graden av sanktion som den litauiska centralbanken kan utfärda.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom