Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ljus framtid för svensk ekonomi

2017-01-02 14:40
Konjunkturläget är nu rekordhögt i Sverige. Foto: All over press

Inköpschefsindex, som ger en bild av konjunkturläget, är nu rekordhögt. Uppgången håller i sig, spår Nicole Bångstad, analytiker på Swedbank. "Behov av nyanställning inom tjänstesektorn växer", säger hon.

Den starka konjunkturen i Sverige ser ut att hålla i sig under flera år framöver, enligt Nicole Bångstad, junior ekonom i makroanalysgruppen på Swedbank.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin – en temperaturmätare av konjunkturläget – steg från 57,3 i november till 60,1 i december, enligt Swedbank och inköpschefsorganisationen Silf. Så högt som över 60 har inte index klättrat sedan 2011.

Nicole Bångstad betonar att siffrorna kan förändras månadsvis och därför ska tolkas med viss försiktighet.

– Svenskt inköpschefsindex har gått starkt under året som gått och delindex för produktion och orderingång har stått för den främsta uppgången. Industrins inköpschefer anger ett fortsatt växande behov av nyanställning och den planerade produktionen ligger på rekordhöga nivåer. Sysselsättningen på arbetsmarknaden ser bara ut att bli starkare, speciellt inom tjänstesektorn, och inte specifikt för industrin, säger Nicole Bångstad till TT.

Däremot finns en risk för att den starka konjunkturen försvagas igen, varnar hon.

– Ökningen av sysselsättningen riskerar att stanna av på grund av en tudelad arbetsmarknad där nyanlända har svårt att ta sig in. Vi ser också ökande matchningsproblem inom flera branscher, som byggindustrin.

Även om farhågorna för en ekonomisk kris som direkt följd av brexit och valet i USA kom på skam utgör många viktiga politiska val i Europa under det kommande året en riskfaktor även för svensk konjunktur framöver, betonar Nicole Bångstad, som tror att kulmen för ett högt inköpschefsindex nu är nådd.

– Även om vi kommer att ligga kvar på höga nivåer börjar vi nå toppen nu, säger hon.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom