Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

LO: Så lär BNP utvecklas

2011-04-07 09:34
"Vi ser två goda år 2011 och 2012, men det är en påtagligt dämpad tillväxttakt från rekordåret 2010", sade LO-ekonomen Lars Ernsäter vid en pressträff. Foto: Scanpix

Den svenska tillväxten dämpas när rekyleffekten efter krisen ebbar ut och penningpolitiken stramas åt. Det skriver LO-ekonomerna i sin nya konjunkturprognos, som presenterades på onsdagen.

Sveriges BNP väntas växa med 4,3 procent i år och 3,0 procent 2012. I november såg LO-ekonomerna en BNP-tillväxt på 3,1 procent 2011 och 2,4 procent 2012.

LO konstaterar att sysselsättnings- och bristtal har stigit snabbt, men att nivåerna fortsatt är låga och att inga överhettningstendenser märks. Framöver väntas sysselsättningen öka i betydligt lugnare takt och bristtalen hamna på normala nivåer.

"Den lokala lönebildningen kan därmed hantera kraven på löneökningar så att de följer det samhällsekonomiska löneutrymmet", skriver LO som ser "måttliga löneökningar" framöver.

"Vi ser två goda år 2011 och 2012, men det är en påtagligt dämpad tillväxttakt från rekordåret 2010", sade LO-ekonomen Lars Ernsäter vid en pressträff.

LO tror att sysselsättningen kommer att fortsätta öka, men i avtagande takt, samtidigt som arbetskraftsutbudet kommer att fortsätta att växa rätt snabbt. Detta innebär att arbetslösheten sjunker, men inte särdeles snabbt. LO spår att arbetslösheten sjunker till 7,6 procent i år för att sedan minska till 7,2 procent 2012.

"Det betyder att det finns lediga resurser på arbetsmarknaden. Det finns många som ganska snabbt kan ta jobb. Den här arbetslösheten känns hög", sade Lars Ernsäter.

Han konstaterade att många menar att resursläget redan nu är ansträngt med höga bristtal, något LO inte håller med om.

"Att bristtalen har stigit beror mycket på att sysselsättningsuppgången har varit så snabbt. När sysselsättningen ökar långsammare kommer bristtalen att minska. Det blir ingen överhettning och lönebildningen kan både centralt och lokalt hantera den här situationen", sade Lars Ernsäter.

LO ser en låg inflation, med "måttliga löneökningar" och hygglig produktivitetstillväxt. Med en inflation under målet och fortsatt lediga resurser behöver Riksbanken inte höja räntan lika mycket som räntebanan nu indikerar.

"Riksbankens räntebana är för hög, det finns både utrymme och möjlighet för en lägre räntebana", sade Lars Ernsäter.

LO har i prognosen använt sig av Riksbankens räntebana från februari och har antagit ytterligare ofinansierade finanspolitiska reformer om 15 miljarder kronor 2012.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

                       2011  2012 

BNP                     4,3   3,0 

KPI                     2,4   2,1 

Privat konsumtion       2,8   2,6 

Total arbetslöshet      7,6   7,2 

Sysselsättning          2,1   1,2 

Timlöner                2,6   3,3 

Närmast föregående prognos (november)

                       2011  2012 

BNP                     3,1   2,4 

KPI                     1,7   2,1 

Privat konsumtion       3,0   2,0 

Total arbetslöshet      8,3   8,2 

Sysselsättning          1,1   0,7 

Timlöner                2,4   3,3 

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom