Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lockande rabattvärdering i konsulten - köp

2019-04-17 18:13
Foto: Jaap Arriens / Sipa USA/TT

ANALYS Temperaturen i konsultsektorn har höjts efter ÅF:s köp av Pöyry och budet på Acando. Teknikkonsulten Semcon fortsätter att fokusera på lönsamheten och är ett möjligt byte givet den pressade värderingen.

KÖP Det är mycket som lockar med Semcon. Bolaget kommer allt närmare sitt mål om en rörelsemarginal på 8 procent och levererar dessutom en direktavkastning på drygt 5 procent efter fjolårets höjda utdelning. Aktien är dessutom attraktivt värderad i den stekheta konsultbranschen.

På Affärsvärldens prognoser för 2019 respektive 2020 ligger ev/ebit på 7,7 respektive 7,0. Det är en bra bit under motsvarande multiplar för branschkollegerna Sweco och ÅF, som förvisso har högre marginaler, lägre exponering mot högcykliska sektorer, bättre historik och bör premieras därefter. Rabatten på över 50 procent ter sig dock väl tilltagen gentemot de större konsultjättarna. Senast vi jämförde bolagen låg motsvarande rabatt på 25 procent. Semcons ökade fokus på att snygga till marginalerna i kombination med den pressade värderingen gör också bolaget till en potentiell uppköpskandidat. Frågan är dock om och på vilka nivåer huvudägaren JCE Group, som varit med sedan 2007, är villiga att släppa sin post.

Ett köp i Semcon är dock förenat med hög risk. Förutom det överhängande konjunkturspöket finns flera osäkerhetsfaktorer med produktutvecklingen och ett växande konkurrenshot från mer nischade och snabbfotade aktörer. Men den låga värderingen i kombination med ökad sektorkonsolidering frestar alltför mycket för att Affärsvärlden ska hålla sig ifrån köpknappen.

Detta är en kortversion av Dustin faller på marginalen. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom