Löfven: Det kommer kosta

2015-10-09 11:14
Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: All over press

Sverige förbereder sig för en krissituation - vi har ett mycket ansträngt läge i många myndigheter och kommuner, och det krävs gemensam samling och gemensamt ansvar - både i Sverige och EU. Det säger statsminister Stefan Löfven vid en presskonferens på fredagen som hålls med anledning av flyktingsituationen.

"De senaste sju dagarna har 8.899 människor sökt asyl i Sverige, och det finns ingenting som tyder på att antalet människor kommer minska i närtid", konstaterar statsministern. 150.000 personer väntas anlända under året om det fortsätter som nu, tillägger han.

Det kommer att kosta pengar, både för staten och för kommunerna och regeringen ska återkomma angående ytterligare finansiering vid Migrationsverkets nästa prognos, säger Stefan Löven.

De som inte får ja på sin asylansökan kommer att behöva lämna snabbt, och arbetet med återvändande kommer att intensifieras - Sverige har en reglerad invandring och migrationen måste ske under ordnade former, säger statsministern.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér meddelar att regeringen fattat beslut om att tidigarelägga den nya formen av boende för ensamkommande flyktingbarn, stödboenden, till den 1 januari 2016.

Utbildningsminister Gustav Fridolin nämner de redan liggande åtgärderna om att höja schablonen för asylsökande barns skolgång, och insatser för att det ska vara lättare att rekrytera lärare. Det pågår nu även samtal om att införa snabbspår för att snabbare få in nyanlända lärarna på arbetsmarknaden. Man är även i färd med att färdigställa en åtgärd för att säkerställa ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever bland kommunerna.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson presenterar två ny förslag. Det ena är att förstärka inventeringen av lokaler som kan användas som tillfälliga boenden, också de som ägs av ideella och privata föreningar. Det kan gälla lägenheter, vandrarhem, campingplatser och industrilokaler där Migrationsverket ska kunna hyra in sig. Det andra beslutet är att ge i uppdrag till Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vid behov uppföra tält för korttidsboenden.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra sade till TT under dagen att regeringen bör återinföra den inre gränskontrollen för att "få ordning på vilka som kommer hit". Det finns en möjlighet enligt Schengen-avtalet att införa kontroller i 30 dagar när det gäller ordning och säkerhet, framhöll hon.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom