Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lönelyft för ekonomer

2019-03-04 17:00
Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna Foto: Jann Lipka/Civilekonomerna

Medellönen för ekonomer ökar till 53 977 kr i Civilekonomernas senaste löneenkät. Det är den högsta nivån hittills.

Arbetsmarknaden för ekonomer ser lovande ut med låg arbetslöshet, höga ingångslöner och god löneutveckling, enligt Civilekonomerna.

Förbundets löneenkät visar att vd och kommunchef de ekonomtitlar som ger bäst betalt. Men lönerna kan skilja sig rejält beroende vilken bransch man jobbar i.

– Telekom och försäkring sticker ut mest med de högsta lönerna. Sämst betalar revision och bemanning, säger Ulrika Wallén.

En till faktor som spelar stor roll för lönerna är regionen. Skillnaden mellan ekonomlönerna mellan Norrland och Stockholm är nästan 12 000 kr.

– Skillnaderna mellan en storstad och övriga landet påverkas av olika faktorer. Tar du Stockholm så finner du många huvudkontor med högavlönade chefer och specialister. En hög andel bank och finans drar förstås även det upp huvudstadens lönenivå, menar hon.

Dessutom finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män när det handlar om löner för ekonomer. Skillnaden i medellönen är nästan 11 000 kronor, och det innebär att kvinnorna tjänar 82,2 procent av männens lön. Dock tyder det på en liten förbättring jämfört med i fjol då siffran låg på 81,9 procent.

– Utvecklingen går alldeles för långsamt. Jämställda löner är och förblir en av de viktigaste frågorna som förbundet driver, säger Ulrika Wallén.

Nada Razooq

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom