Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lönerna stiger

2012-04-16 08:39

Timlönerna i den svenska väntas öka med 3,2 procent i år, 3,1 procent nästa år och 3,3 procent år 2014.

Det skriver regeringen i vårbudgeten.

I höstbudgeten var motsvarande prognoser 2,9 procent för 2012 och 3,1 procent 2013.

Regeringen skriver att lönerna i industrins avtal, som tecknades i slutet av 2011, väntas bli normerande för övriga avtal, även om det kan ske enskilda avvikelser

"Det fortsatt låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och konjunkturavmattningen under hösten 2011 bidrog till måttliga löneökningar i industrins centrala avtal", skriver regeringen och tillägger att lönerna gradvis väntas öka snabbare 2014-2016 i takt med att arbetsmarknaden förbättras.

Lönerna väntas dock öka något långsammare än det historiska genomsnittet från början av 1990-talet beroende på ett fortsatt lågt resursutnyttjande på arbetsmarknaden 2014.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom