Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lundin Gold redovisar vinst

2018-11-09 07:21
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

Det positiva nettoresultatet följer på en omvärdering av bolagets långsiktiga skuldsättning.

Lundin Gold redovisar ett resultat efter skatt på 7,3 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2018 (-16). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 dollar (-0:13).

Det positiva nettoresultatet följer på en omvärdering av bolagets långsiktiga skuldsättning. Några intäkter av betydelse redovisas inte.

Kassabehållningen uppgick till 292 miljoner dollar vid september månads utgång.

Arbetet med att bygga en guldgruva vid fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador fortgår enligt plan, uppger bolaget.

"Utvecklingen av underjordsgruvan utvecklas enligt tidsplan och baserat på nuvarande antagande räknar vi med att nå malmkroppen under det första kvartalet 2019", skriver vd Ron Hochstein i rapporten.

Omkring en tredjedel av byggnationen är färdigställd och en "väsentlig" del av kapitalet är öronmärkt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom