Lundin Mining höjer produktionsprognos

2016-12-01 07:31 Direkt Affärsvärlden

Lundin Mining höjer sina produktionsprognoser för koppar och zink avseende åren 2017 och 2018 jämfört med de prognoser för de åren som ingick i fjolårets treårsprognos. Det framgår av ett pressmeddelande med utförliga operationella prognoser för 2017-2019.

Höjningarna sker tack vare förbättrad produktionsprofil i bolagets koppargruva i Candelaria respektive operationella förbättringar i zinkproduktionen vid Neves-Corvo.

Lundin Mining spår vidare investeringar, capex, på cirka 405 miljoner dollar under 2017 för de gruvor bolaget driver, och exploateringsutgifter exklusive Tenkegruvan på cirka 65 miljoner dollar.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom