Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Lundin Mining köper del i serbiskt Freeport-projekt

2016-03-04 07:03

Gruvbolaget Lundin Mining förvärvar andelar i Freeport-McMoRans serbiska gruvprojekt Timok.

För det betalar Lundin Mining upp till 262,5 miljoner dollar, fördelat på delbetalningar som är villkorade av att projektet tar sig förbi specifika faser.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det Lundin Mining köper är 100 procent av Freeports ägarandel i övre zonen av guld-/kopparfyndigheten Cukaru Peki samt alla övriga minerallicenser i Timok-projektet förutom nedre zonen av Cukaru Peki, där Lundin Mining köper 28 procent av Freeports andel och Freeport förblir delägare.

Vidare ges Freeport en option på att köpa in sig i alla "större nya mineralfynd" på minst 4 miljoner ton kopparekvivalenter, för en betalning om två gånger Lundin Minings kostnader relaterade till sådana fynd.

Dagens ägarförhållanden i projektet är att Freeport som operatör äger 55 procent i övre zonen av Cukaru Peki medan bolaget Reservoir har 45 procent. I nedre zonen av Cukaru Peki har Freeport i dag 55 procent och Reservoir 45 procent.

Ett villkor för affären är dock att Reservoir har förköpsrätt i 60 dagar på de andelar som Freeport avser sälja. Om inte förköpsrätten nyttjas väntas affären kunna avslutas i andra kvartalet i år.

Vid affärens genomförande får Lundin Mining i övre zonen Freeports 55 procent och blir operatör medan Reservoir behåller 45 procent. Lundin Mining får beslutanderätt gällande zonens budget och arbetsprogram.

I nedre zonen får Lundin Mining 15,4 procent och blir operatör, Freeport behåller 39,6 procent och Reservoir 45 procent. I denna zon blir det Freeport som får beslutanderätt kring budget och arbetsprogram.

Kostnadsmässigt kommer Lundin Mining att behöva finansiera 100 procent av övre zonens utveckling. Vidare ska man betala upp till 20 miljoner dollar plus 28 procents andel av övriga utvecklingskostnader i nedre zonen (Freeport 72 procent av övriga utvecklingskostnader).

Om Freeports genomförbarhetsstudie för projektet slutförs kommer Freeports ägande att öka till 75 procent i projektets delar, innebärande att Lundin Mining efter affären skulle kunna få 75 procent i övre zonen (Reservoir 25 procent) och 21 procent i nedre zonen (Freeport 54 procent, Reservoir 25 procent).

I detta läge skulle även Reservoir behöva dela på kostnaderna för projektet varför kostnadsandelarna skulle börja följa ägarandelarna, med 75 procent av kostnaderna för Lundin Mining i övre zonen (25 procent Reservoir) och 21 procent av kostnaderna för Lundin Mining i nedre zonen (Freeport 54 procent, Reservoir 25 procent).

Av Lundin Minings köpeskilling till Freeport ska 135 miljoner dollar betalas vid affärens slutförande.

Ytterligare 45 miljoner dollar betalas till Freeport vid antingen byggstart för övre zonen eller vid möjlighet att påbörja malmtransporter.

Därefter erhåller Freeport ytterligare 50 miljoner dollar vid påbörjat kommersiell produktion.

Vidare tillkommer ovan nämnda upp till 20 miljoner dollar i utvecklingskostnader för nedre zonen samt upp till 12,5 miljoner dollar för nedlagda projektkostnader.

Totalt summerar detta till ovan nämnda 262,5 miljoner dollar.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom