Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyft för Besqab

2017-11-10 07:46
Foto: Besqab

Bostadsutvecklarens rörelsevinst steg rejält för kvartalet.

Besqab redovisar ett rörelseresultat om 105 miljoner kronor (65) medan intäkterna uppgick till 723 miljoner kronor (381) i det tredje kvartalet, enligt bolagets segmentsredovisning.

Rörelsemarginalen var 14,5 procent (17,1).

Kvartalets resultat efter skatt blev 95 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (45). Resultatet per aktie uppgick till 6:19 kronor (2:88).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom