Lyft för globalt inköpschefsindex

2016-02-01 16:06 Affärsvärlden SIX

Inköpschefsindexet för den globala tillverkningssektorn steg till 50,9 i januari, att jämföra med 50,7 föregående månad.

Index över produktionen blev 51,5 vilket kan jämföras med 51,5 månaden innan.

Index över nya order uppgick till 51,4 jämfört med 50,8 månaden innan.

Index över priser på insatsvaror uppgick till 47,7 jämfört med 48,0 föregående månad.

Index över sysselsättningen uppgick till 50,4 jämfört med 50,6 månaden innan.

Indexet sammanställs av JP Morgan och Markit i samarbete med ISM och IFPSM och omfattar 10.000 företag i 32 länder som sammanlagt står för 89 procent av världens industriproduktion. En siffra över 50 indikerar ökad aktivitet, ett tal under 50 indikerar minskad aktivitet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom