Lyft för Medcap

2016-02-26 06:19

Medcap redovisar ett resultat efter finansnetto på 3,3 miljoner kronor (1,7) för det tredje kvartalet, november-januari, i dess brutna räkenskapsår 2015/2016.

Ebitda, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, var 11 miljoner (5,9).

Rörelseresultatet (ebit) var 5,8 miljoner (0,6).

Nettoresultatet uppgick till 2,1 miljoner (0,5), motsvarande 0,01 kronor per aktie (0,00).

Nettoomsättningen var 200 miljoner (200). De totala intäkterna var 203 miljoner (203).

Kassaflödet var 5,9 miljoner (-0,6).

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 63 miljoner (69). Upplåningen uppgick till 139 miljoner (126). Nettoskulden var 76 miljoner (57).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom