Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyft för Sintercast

2019-11-13 08:26

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, hade en nettoomsättning på 30,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (19,7).

Rörelseresultatet blev 14,5 miljoner kronor (6,0) och kassaflödet från verksamheten uppgick till 16,2 miljoner kronor (9,9).

Resultat per aktie uppgick till 2:00 kronor per aktie (1:00).

Serieproduktionen uppgick till 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt under kvartalet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom