Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyft för Xano

2017-05-10 13:11

Verkstadsbolagets vinst mer än dubblades för kvartalet.

Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 37 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (17). Resultatet per aktie uppgick till 5:35 kronor (2:55).

Nettoomsättningen uppgick till 410 miljoner kronor (262).

"Efter den positiva avslutningen på 2016, med en uppåtgående marknadstrend och ett gynnsamt orderläge, fanns det all anledning för koncernen att gå in i det nya året med stor tillförsikt. Utfallet av verksamheten under det första kvartalet blev också mycket starkt", skriver vd Lennart Persson i rapporten.

Han fortsätter:

"Samtliga affärsenheter rapporterade tillväxt med förbättrade marginaler. Sammantaget för koncernen mer än fördubblades rörelseresultatet i förhållande till jämförelseperioden och vinstmarginalen steg från 8,5 till 11,7 procent".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom