Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Magdalena Andersson: Svensk ekonomi i ett helt nytt läge

2017-09-20 09:21
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Det helt nya läget för svensk ekonomi ska användas både till att betala av på statsskulden och också se till att de ekonomiska framgångarna kommer alla till del, i hela landet. Det säger finansminister Magdalena Andersson.

Hon säger vid en pressträff på onsdagen, där hon talar om budgeten för 2018, att regeringen "helt lagt om politiken" och att vi och vi ser nu resultatet, "det är ordning och reda i de offentliga finanserna" och statsskulden (som andel av BNP) är den lägsta sedan 1977.

Det är viktigt att ha en låg statsskuld för att ha skyddsvallar för sämre tider, betonar hon.

Finansministern säger att fler har jobb, att arbetslösheten bland unga är den lägsta på 14 år och att sysselsättningsgraden är den högsta som uppmätts i EU.

Hon säger att regeringen ska minska klyftorna i landet så att "Sverige håller ihop".

"Ser vi inte till att underhålla den svenska modellen så kommer den att urholkas...Det är viktigt att vi slår vakt och och utvecklar den svenska modellen", säger Magdalena Andersson.

Hon säger också att inte sedan 1981 har andelen personer i de svenska ersättningsystemen varit så låg.

Vid sidan av risker förknippade med den höga skuldsättningen bland hushållen här hemma lyfter Magdalena Andersson även fram arbetskraftsbristen som något som också kan verka hämmande hämmande framöver.

"Vi ser en stor arbetskraftsbrist i Sverige och arbetsgivare skriker efter folk", säger hon och tillägger att det är därför regeringen satsar på "investeringar i utbildning och kompetens".

Sverige ska "konkurrera med kompetens, inte med låga löner", säger hon och tillägger att parterna ska sköta lönebildningen. Men då måste även anslutningsgraden vara hög och det är därför regeringen återinför skattereduktionen för fackföreningsavgifterna, enligt finansministern.

Hon lyfter fram att arbetslösheten bland utrikes födda måste sjunka och att de måste matchas mot de arbeten som finns.

Magdalena Andersson talar även om det demografiska skifte som Sverige nu befinner sig mitt i och att det är viktigt att kommunerna har de resurser som krävs för att ge unga skolor och de äldre vård och omsorg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom