Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Malmbergs höjer utdelningen

2014-02-13 11:28

Malmbergs vinst före skatt ökade för det fjärde kvartalet 2013. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor.

Malmbergs redovisar ett resultat före skatt på 25 miljoner kronor (23) för det fjärde kvartalet 2013.

Rörelseresultatet var 25 miljoner (24).

Nettoresultatet uppgick till 19 miljoner kronor (17) och resultatet per aktie till 2,37 kronor (2,14).

Nettoomsättningen uppgick till 172 miljoner kronor (161).

Malmbergs redovisar ett resultat efter finansiella poster på 70 miljoner kronor (51) för helåret 2013.

Rörelseresultatet uppgick till 71 miljoner (52). Nettoresultatet uppgick till 53 miljoner kronor (37) eller 6,63 kronor per aktie (4,63).

Nettoomsättningen steg till 549 miljoner kronor (516).

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor (3,75).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom