Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mangold lägger bud på 25 procent av Resscapital

2018-04-17 09:58

Mangold lägger bud på 25 procent av Resscapital. Total köpeskilling uppgår till cirka 9,3 miljoner kronor, varav 7,0 miljoner kontant och resterande i nyemitterade aktier till en teckningskurs om 807:32 kronor.

Budet motsvarar cirka 7 kronor per Resscapital-aktie. Nyemissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 0,6 procent för Mangolds aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mangolds styrelseordförande Per Åhlgren är styrelseledamot och aktieägare i Resscapital, varför reglerna i aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner blir tillämpliga.

Resscapitals styrelse ställer sig positiva till budet.

Resscapital är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som erbjuder så kallad "alternative fixed income". Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Räkenskapsåret 2016/2017 uppgick Resscapitals omsättning till cirka 14 miljoner kronor, en ökning med 151 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Resscapitals resultat blev cirka 5 miljoner kronor, motsvarande en vinstmarginal om cirka 37 procent.

Den 1 mars uppgick förvaltat kapital till cirka 90 miljoner dollar, jämfört med 73 miljoner i juni 2016

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom