Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mardrömsprognosen: Tio år att bygga upp Japan

2011-04-28 09:01
Jordbävningskatastrofen i Japan beräknas ha orsakat skador för cirka 1800 miljarder kronor. Foto: Scanpix

Rådgivare till den Japanska regeringen säger att det kan ta upp till tio år att bygga upp landet efter jordbävningen och den efterföljande tsunamin.

I går kom dystrar nyheter för japanerna, landets kreditbetyg sänktes av Standard & Poor som bedömer att landets statsskuld kan påverkas negativt att katastrofen. Kreditrisken sänks från stabil till negativ. Statskulden väntas också stiga till 204procent av BNP, skriver DI.

Dessutom säger regeringens särskilda rådgivare att återuppbyggnaden av landet kan ta tio år. De närmaste tre åren kommer behövas för att återställa vägar och bygga tillfälliga bostäder till hemlösa. Regeringen har bildat ett råd för återuppbyggnad. Rådets ordförande Jun Lio bedömer att det kommer ta tre år innan man är klart med återuppbyggnaden av hus och vägar, enligt Di.

Standard & Poors bedömning är att katastrofen orsakat skador för cirka 1800 miljarder kronor och att själva återuppbyggnaden av landet kan uppgå till det dubbla, det vill säga cirka 3 700 miljarder kronor.  I den stora summan finns kostnader som uppstått efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. 

Även ett ras i detaljhandeln försvårar för landet. Att detaljhandeln skulle rasa var väntat men att raset skulle bli 8,5 procent på årsbasis var mer än analytiker räknade med.      

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom