Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Matindustrin behöver 40 000 jobb inom ett år

2018-10-03 07:52
Foto: Janerik Henriksson/TT

Inom ett år behöver livsmedelsindustrin 40 000 nya medarbetare, enligt en ny rapport. "Det är en jätteutmaning", säger Anders Johannesson, projektledare på Lantbrukarnas riksförbund.

117 000 personer är i dag heltidssysselsatta inom matproduktion i Sverige. Sammantaget är det en bransch som omsätter mångmiljardbelopp varje år, 65 miljarder kronor för jordbruket och 177 miljarder kronor för livsmedelsindustrin.

Men för att upprätthålla den takten behövs arbetskraft, och behovet är skriande.

Enligt en rapport som tagits fram av Lantbrukarnas riksförbund (LRF), livsmedelssektorn och branschorganisationen Livsmedelsföretagen behöver företagen rekrytera 40 000 nya medarbetare inom ett år och fem år framåt måste 57 000 jobb skapas.

– Det är en jätteutmaning. Helst vill man ha arbetskraft som har gymnasieutbildning eller högre, men den finns inte att få tag på. Vad gör man då? säger Anders Johannesson på LRF som projektlett rapportarbetet.

Jobben behövs inom råvaruproduktionen i allt ifrån jordbruk till inom förädlingsprocessen som bagerier och mejerier. Oftast handlar det om småföretag med färre än tio anställda. Och ofta saknas rätt kompetens. En del av företag väljer därför att anställa medarbetare för att lära sig "jobbet på jobbet".

Samtidigt slår arbetskraftsbristen mot företagens konkurrenskraft, säger Anders Johannesson.

– När man pratar med företagare säger de att när de inte får tag i arbetskraft så utvecklar de inte verksamheten. Man tackar nej till order, man avstår investeringar.

Rapporten, som presenteras i veckan, togs fram med utgångspunkt från regeringens livsmedelsstrategi som redovisades sommaren 2017. Strategin är långsiktig och planerar inför hållbar produktion som kan leda till fler jobb fram till 2030. Insatser behövs dock redan nu, enligt LRF.

– Det finns många jobb där man inte behöver tidigare erfarenhet, och den kompetensen vore bra att utveckla. Det kan vara korta insatser som behörighetsutbildningar. Ska du inseminera en gris är det en kurs på en dag, säger Anders Johannesson.

Ett ljus i mörkret är att naturbruksgymnasier börjar se en ökning av antalet elever, samtidigt som nyanlända kan vara en grupp som skulle kunna bidra till utvecklingen. Johannesson är ändå hoppfull inför framtiden

– Vi har 340 000 arbetslösa och det vore jättekonstigt om det inte gick att vaska fram några till den här sektorn.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom