Meda tappar på medieuppgifter rörande Mylanbud

2016-03-01 10:15
Foto: Anders Wiklund / TT

Meda tappar under den inledande handeln på uppgifter i Bloomberg att den holländska ägargruppen VEB är i samtal med Mylan.

Mylans bud på svenska Meda har stött på patrull hos VEB, den nederländska motsvarigheten till Aktiespararna. VEB frågar sig om budet är till gagn för ägarna och vill ha utrett om Mylan borde söka ägarnas godkännande på en stämma.

VEB konstaterar att ägarna enligt nederländsk lag har rätt ägarna via en stämma rätt göra sin röst hörd i frågor som substantiellt påverkar bolaget. Huruvida Mylans bud på Meda faller inom den definitionen är inte helt klart, men då Mylan i Meda köper tillgångar som, enligt VEB:s sätt att räkna, motsvarar en minst tredjedel av sin egen balansräkning så kan det göra det.

VEB konstaterar också att få av föreningens medlemmar berörs direkt, då nästan ingen av dem är ägare i Mylan. Det finns dock ett stort indirekt ägande via börshandlade fonder och liknande som gör att föreningen valt engagera sig för sina medlemmars räkning.

För att få frågan utredd har VEB via partnern European Investors Association skickat ett öppet brev med frågor till Mylan. Frågorna rör hur Mylan har räknat fram sin egen balansomslutning och varför man har använt priset, och inte det totala budvärdet inklusive nettoskuld, när man räknat på budets storlek.

När man fått svar kommer man att överväga hur man går vidare.

Mylan N.V. är registrerat i Nederländerna, vilket innebär att landets lagstiftning har stor betydelse. Det operationella huvudkontoret ligger i Storbritannien. Medas aktie backar med 3,0 procent i öppningen på Stockholmsbörsen idag.

Affärsvärlden SIX

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS