Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Medivir vänder till vinst

2013-05-06 11:40

Bioteknikbolaget redovisar en vinst efter skatt för årets första kvartal.

Medivir redovisar ett resultat efter skatt på 77,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (-37,7). Resultatet per aktie uppgick till 2:48 kronor (-1:21).

Nettoomsättningen uppgick till 283 miljoner kronor (138).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 miljoner kronor (-45,8) och de likvida medlen och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 264 miljoner kronor (486).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom