Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Melker Schörling säljer innehav för miljarder

2018-02-14 07:53
Melker Schörling. Foto: Jörgen Appelgren

Melker Schörling AB (MSAB) har under tiden 8-13 februari avyttrat B-aktier i sina innehavsbolag Assa Abloy, Securitas och Hexagon för sammanlagt 3,3 miljarder kronor, i syfte att eliminera nettoskulden och öka den finansiella flexibiliteten.

Det framgår av ett pressmeddelande från det sedan mitten av januari avnoterade investmentbolaget, publicerat efter stängning på tisdagskvällen.

Per den 13 februari uppgick marknadsvärdet på MSAB:s totala aktieinnehav till cirka 69,2 miljarder kronor.

Hur stora avyttringarna i respektive nämnt bolag är framgår inte av pressmeddelandet, men i Finansinspektionens insynsregister syns uppgifter för ett av innehaven: Hexagon.

Avyttringarna i mätteknikbolaget uppgår till 4,2 miljoner aktier för sammanlagt 2 miljarder kronor, det vill säga 60 procent av det nämnda beloppet.

Melker Schörlings ägande i Hexagon uppgår därpå enligt Holdings till 25 procent av kapitalet och 46 procent av rösterna, mot 26 respektive 47 procent per den 31 december.

"Marginella försäljningar kan även komma att ske i AAK och Hexpol", heter det i pressmeddelandet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom