Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mer pengar till Migrationsverket

2016-09-19 11:14
Per Bolund och Ylva Johansson. Foto: TT

Regeringen ökar i höstbudgeten satsningarna på mottagande och etablering av nyanlända. Totalt handlar det om cirka 3,5 miljarder kronor i nettosatsningar för nästa år. Det sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och biträdande finansminister Per Bolund på en pressträff på måndagen.

Per Bolund konstaterade att Sverige förra året tog emot ett rekordstort antal migranter vilket satte press på välfärden. Sverige ska även framöver ta ett stort ansvar och värna asylrätten, men det kräver också ökat ansvar från andra länder.

Det handlar nu om att ta hand om de nyanlända, i första hand med ett rättsäkert och effektivt mottagandesystem, och en effektiv handläggning.

Migrationsverket har lyckats skala upp sin hantering, men det kommer även framöver att vara en utmaning att hålla tiderna för prövning på en bra nivå.

Migrationsverket får därför ökade anslag, och medlen för domstolsprövning höjs. Det handlar om cirka 1,7 miljarder kronor respektive 625 miljoner kronor för 2017.

Per Bolund konstaterade också att de tio extra välfärdsmiljarderna, som blir permanenta, är en viktig förutsättning för att förbättra mottagandet och hjälpa kommunerna att klara av att höja kapaciteten.

Ylva Johansson sade att antalet i etableringsuppdraget väntas öka till cirka 90.000 från dagens cirka 55.000.

Utbildningsnivån har tidigare ökat inom detta, men nu planar det ut, och det är cirka en tredjedel som har mycket låg utbildningsnivå, varav många är kvinnor.

Andelen i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag har ökat från 28 till 31 procent, vilket hon fortsatt tycker är en "usel" siffra, även om hon är medveten om att det är svårt att komma tillrätta med.

Det är en stor utmaning att fler ska komma in i utbildning under och efter etableringsuppdraget. Regeringen föreslår därför insatser för tilläggsbudgeten i år och framöver för översyn av etableringsuppdraget, ökad samverkan och ökade medel för snabbspåret. Det handlar också om ökade satsningar för lärlingsvux.

Hon sade att arbetsmarknaden är stark och att många unga får jobb, samtidigt som andelen av de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar. Det senare beror främst på att antalet nyanlända har ökat.

Regeringen vill därför sänka subventionsgraden (för nystartsjobben) för de som varit arbetslösa kortare tid, och ökar den för de som varit arbetslösa länge eller för nyanlända.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom