Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Mer uppsida för Kungsledens ledning

2017-09-14 16:47
Slår snart till.

Kungsleden-ledningen får ta del av aktiens uppsida genom att två storägare utfärdar köptioner på delar av innehaven.

Åtta personer i fastighetsbolaget Kungsledens ledningsgrupp, inklusive vd Biljana Pehrsson, har nu köpoptioner på aktien med ett lösenpris på 60 kronor per aktie. Utfärdare är storägarna Gösta Welandson, med 75 procent av optionerna, samt Olle Florén, med 25 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kungsleden handlas i dagsläget kring kursen 54 kronor.

Optionernas löptid är tre år och har 13 september 2020 som slutdag. Totalt antal optioner som fördelats i ledningen är 280 000 stycken.

"Utfärdarnas syfte är att skapa tydliga och direkta incitament för vd och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Optionsvillkoren är utformade enligt marknadspraxis och deltagarna förvärvar optionerna genom att till optionsutfärdarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för optionerna", skriver bolaget.

Det påpekas vidare att det inte uppstår någon utspädning för övriga aktieägare i och med att köpoptionerna utfärdats av storägarna.

Efter optonsförvärvet är vd Biljana Pehrssons samlade innehav i Kungsleden 66.000 stamaktier samt 100.000 köpoptioner.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom