Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Midsona ökar vinsten

2017-02-08 08:45
Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kronor. Foto: Midsona

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (16). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (0:57).

Nettoomsättningen uppgick till 521 miljoner kronor (352).

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 46 miljoner kronor (27), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,8 procent (7,7).

Förbättringen var främst kopplad till förvärvet av Internatural, bra försäljning för prioriterade varumärken och god kostnadskontroll i verksamheterna.

Rörelseresultatet uppgick till 32 miljoner kronor (23), med en rörelsemarginal på 6,1 procent (6,5). Poster av engångskaraktär belastade periodens resultat med 7 miljoner kronor (-2).

I Sverige identifierades omstruktureringskostnader om 8 miljoner kronor, vilket belastade periodens resultat. Efter en omvärdering av uppsagda hyresavtal återfördes 1 miljon kronor av de omstruktureringskostnader som redovisades i Norge under det tredje kvartalet 2016.

En utdelning om 1:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (1:10).

Midsona spår att omsättningen och ebitda-resultatet kommer att öka under 2017. Under 2016 uppgick omsättningen till 1.744 miljoner kronor och ebitda blev 134 miljoner kronor.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Midsona ser fortsatta tillväxtmöjligheter i Norden via förvärv och kommer att utöka bolagets europeiska exportsatsning för Urtekram.

"Vi har under 2016 närmat oss vår vision att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden och avser att ta ytterligare steg under 2017 samtidigt som vi parallellt börjar förbereda för en europeisk expansion", säger Peter Åsberg i vd-ordet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom