Migrationsverket sänker prognos

2016-02-04 13:24 Affärsvärlden SIX

Migrationsverket spår i sin senaste prognos att antalet asylsökande till Sverige under 2016 blir lägre än tidigare väntat. Det framgår av Migrationsverkets senaste utgifts- och verksamhetsprognos.

I 2016 väntas mellan 70.000 och 140.000 asylsökande med ett mellanalternativ på 100.000, varav 12.000-27.000 är ensamkommande barn. Tidigare prognos var mellan 100.000 och 170.000 personer med ett huvudscenario på 135.000, varav 29.000-40.000 ensamkommande barn.

För 2017 väntas mellan 55.000 till 105.000 asylsökande, varav 9-20.000 är ensamkommande barn. Mellanalternativen är här 75.000 respektive 14.000.

I oktober rapporterades en stor osäkerhet i beräkningsalternativen och osäkerheten kvarstår i februari, uppger myndigheten.

"Det går knappast att tala om en prognos längre. Framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige", säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.

"Nu har både EU och enskilda länder agerat. EU genom samarbetsavtal med Turkiet, och enskilda länder genom att införa åtstramande åtgärder i syfte att få färre asylsökande till Europa. Trots det är osäkerheten i framtidsberäkningarna fortfarande mycket stor", uppger myndigheten.

Kostnaderna för Migrationsverkets verksamhet beräknas öka med 420 miljoner under året, jämfört mot oktoberprognosen - detta då verket har lyckats rekrytera personal i en snabbare takt än väntat.

Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting samt boende för asylsökande beräknas uppgå till knappt 41 miljarder, vilket är 180 miljoner mer än i oktoberprognosen. Kostnaderna för ensamkommande barn, både under och efter asylprocessen, beräknas bli 29,5 miljarder under 2016, vilket är knappt 2 miljarder mer än tidigare beräknat, uppger Migrationsverket.

Under första delen av 2016 kommer cirka 27.000 boendeplatser att behöva ersättas, eftersom de är tillfälliga eller av dålig kvalitet. Myndigheten upprepar bedömningen från föregående rapport om att boendesituationen kommer att vara mycket ansträngd.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom