Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mindmancer ökar förlusten

2017-03-02 07:20

Kamerabevakningsföretaget Mindmancers resultat efter skatt blev -11,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-2,0). Omsättningen uppgick till 5,1 miljoner kronor (5,7) och rörelseresultatet ebitda till -7,1 miljoner (-0,9).

För helåret rapporteras ett resultat efter skatt om -15,1 miljoner kronor (-6,6).

Mindmancer vinstvarnade på den 9 februari och meddelade då att 2016 års resultat efter skatt väntades bli negativt i intervallet 14-16 miljoner kronor proforma.

"För helåret belastades resultatet negativt främst hänförligt till ökade kostnader kopplat till marknad och personal, cirka 6,1 miljoner kronor, och nedskrivningar av immateriella tillgångar om cirka 3,3 miljoner", kommenterar den nytillträdde vd:n Marcus Bäcklund i bokslutsrapportens vd-ord.

Mindmancer genomför nu en omfattande omställning och fokusering mot lönsamhet. Arbetet inleddes i januari och kommer att avslutas under det första kvartalet.

"Full rationaliseringseffekt förväntas uppnås under andra kvartalet 2017", skriver vd:n vidare.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom