Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mindre pengar över till husköpet

2014-06-26 09:24

Swedbanks Boindex för Sverige sjönk till 128,8 under det första kvartalet 2014 från 132,9 i det fjärde kvartalet i fjol.

"Trots sjunkande räntor försämrades husköpkraften främst genom stigande småhuspriser. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp, sett till hela landet, är i genomsnitt 29 procent, vilket är en hög siffra sett i ett historiskt perspektiv", skriver Swedbank.

Medianpriset för småhus i riket steg till 2,15 miljoner kronor från 1,98 miljoner under det föregående kvartalet.

Boindex mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus. Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom