Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mindre plånbok för Fredrik Lundberg

2008-08-27 07:13

Lundbergs resultat för det andra kvartalet är ingen rolig läsning för Fredrik Lundberg.

Lundbergs resultat efter skatt uppgick till -413 miljoner kronor för årets andra kvartal 2008 (1.867). Av resultatet utgjorde minoritetens andel -23 miljoner kronor (792).

Per aktie blev resultatet exklusive minoritetsintressen -6:28 kronor efter skatt (17:32).

Nettoomsättningen för koncernen var 5.891 miljoner kronor (6.239).

Substansvärdet var 410 kronor per aktie per den 30 juni, att jämföra med 472 kronor per aktie vid slutet av mars.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom