Minskad förlust för Bringwell

2016-02-22 09:27 Affärsvärlden SIX

Hälsoföretaget Bringwell redovisar ett resultat före skatt på -80 miljoner kronor (-175) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev -83 miljoner (-171).

I resultatet ingår det poster av engångskaraktär om -22 (-20) miljoner, varav 14 miljoner är hänförliga till skadestånd och processkostnader i tvister. Goodwill har skrivits ner med 50 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till -73 miljoner kronor (--163), motsvarande -0,28 kronor per aktie (-0,62).

De totala intäkterna blev 378 miljoner kronor (383).

Styrelsen föreslår 0 kronor per aktie i utdelning (0).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom