Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad förlust för Cavotec

2019-02-21 07:34
Foto: Cavotec

Verkstadsbolaget rapporterar ett försämrat justerat rörelseresultat medan nettoförlusten minskade.

Cavotec redovisar ett resultat efter skatt på -13,4 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2018 (-20,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:17 euro (-0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 48,8 miljoner euro (56,6).

Det justerade rörelseresultatet blev 0,1 miljoner euro (6,9). Inklusive engångsposter om -11,2 miljoner euro landade rörelseresultatet på -11,1 miljoner euro.

Orderingången uppgick till 44,2 miljoner euro (44,5).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2018.

"Den underliggande verksamheten var i linje med fjolåret, med den lägre andelen stora order i båda affärsområdena fick effekt på intäkterna", kommenterar vd Mikael Norin i bokslutsrapporten.

Bolaget har sett order uppskjutna eller strukna vid flera flygplatsprojekt. Inom hamnverksamheten har en ökad aktivitet konstaterats under det andra halvåret, vilket väntas leda till nya order under 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom