Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad förlust för Novestra

2014-05-19 13:22

Riskkapitalbolaget Novestra redovisar ett resultat efter finansiella poster om -7,2 miljoner kronor (-19) för det första kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev -7,1 miljoner (-19).

Nettoresultatet -7,2 miljoner (-19), motsvarande -0,19 kronor per aktie (-0,54).

Inom investeringsverksamheten redovisas värdeförändringar om -5,3 miljoner kronor (-16). Utdelningar och försäljningskostnader uppgick båda till noll. Bruttoresultatet för investeringsverksamheten blev således -5,3 miljoner (-16).

Eget kapital per aktie uppgick till 5,43 kronor (6,97).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom