Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad förlust för Pledpharma

2016-02-29 07:39

Pledpharma redovisar ett resultat före skatt på -8,8 miljoner kronor (-18) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var -8,8 miljoner (-18).

Nettoresultatet uppgick till -8,8 miljoner (-18) eller -0,3 kronor per aktie (-0,7).

Intäkterna var 0 miljoner (0).

Likvida medel vid periodens slut var 50 miljoner (100). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,0 miljoner (-13).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom