Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad förlust för Transatlantic

2013-08-07 08:13

Rederiets förlust efter skatt minskade ordentligt för årets andra kvartal.

Transatlantic redovisar ett resultat efter skatt på -62 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-124). Resultatet per aktie uppgick till -0:60 kronor (-1:10).

Nettoomsättningen uppgick till 787 miljoner kronor (864).


Resultatet före skatt blev -42 miljoner kronor (-124).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt -199 miljoner kronor (-256) med en nettoomsättning på 1.511 miljoner (1.725).

 Transatlantic spår att även nästkommande kvartal kommer att bli en utmaning för bolaget, med bakgrund av samma underliggande marknadsförutsättningar som präglat de senaste kvartalen.

Det skriver vd Henning E. Jensen i delårsrapporten.

Han uppger att bolaget kommer bemöta marknadsförhållandena med strukturella och driftmässiga kostnadsbesparingar samt satsningar på ökad kommersiell verksamhet för ökat antal marknadsandelar.

"Vi har fortfarande en lång väg att gå men med nämnda aktiviteter och proaktiva insatser har vi gjort stora framsteg som visar vår kapacitet och ambition att exekvera enligt vår tillväxtstrategi", skriver Henning E. Jensen.

Gällande bolagets två affärsområden benämns Viking Supply Ships ha en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, och det framgår att spotmarknaden i Nordsjön förbättrades under det andra kvartalet och att charterhyrorna för AHTS och PSV-fartyg ökade mot slutet av perioden.

För Industrial Shipping framgår det att kostnadsstrukturen behöver förbättras för att möta alltjämt försämrade marknadsförhållanden. Inom detta affärsområde kommer ett antal organisatoriska förändringar genomföras med fokus på kunder och kommersiell verksamhet, vilket bland annat kommer innebära nya tjänster inom försäljningsavdelningen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom