Minskad nyutlåning i Kina

2016-01-15 09:08 Affärsvärlden SIX

Bankers och andra finansiella institutioners nyutlåning i Kina uppgick till 597,8 miljarder yuan i december, enligt Dow Jones Newswires. Det kan jämföras med 708,9 miljarder i nyutlåning månaden innan.

Utfallet var lägre än förväntningarna som låg vid 700 miljarder yuan, enligt Dow Jones Newswires.

Social finansiering, ett bredare mått som inkluderar fler lånekategorier än ovan, uppgick till 1,82 biljoner yuan, jämfört med 1,02 biljoner yuan under närmast föregående månad.

Zhang Fan, ekonom vid RHB, uppgav att centralbanken kan behöva sänka bankernas reservkrav igen, då efterfrågan på likviditet blir högre inför Kinas nyår och då kapitalutflödena intensifieras i januari.

De totala krediterna, enligt måttet social finansiering, ökade huvudsakligen genom högre nivåer för företagslån och lån som tagits upp från aktiemarknaden, kommenterade Zhang Fan.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom