Minskad omsättning för Oniva

2016-02-25 12:15 Affärsvärlden SIX

Oniva Online Group redovisar ett resultat före skatt på -19 miljoner kronor (-196) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var -18 miljoner kronor (-192) med ett ebitda-resultat på 2,4 miljoner kronor (-52).

Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet blev -19 miljoner kronor (-236), eller motsvarande -0,94 kronor per aktie efter utspädning (-13,75).

Omsättningen uppgick till 44 miljoner kronor (47).

För helåret 2015 uppgick omsättningen till 178 miljoner kronor (218) och resultat före skatt till -36 miljoner (-194).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per aktie för 2015 i likhet med föregående år.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom